Nyheter

"Prepping för personlig assistans – ny webbutbildning"

Läs mer

"Ge utredningen tilläggsdirektiv!" - Sophie Karlsson, IfAs ordförande

Läs mer

Arvsfondsprojektet Krisstöd delar en Beta-version av krisutbildningen Handlingskraft

Läs mer

”Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ” - Lars Lööw, statlig utredare

Läs mer

Riksdagsmajoritet: Alla hjälpmoment ska ge rätt till personlig assistans

Läs mer

”Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna” - Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG

Läs mer

"För medicinskt fokus"

Läs mer

Några få timmar avgör Samuels vardag

Läs mer

"Tillsätt en kriskommission för personlig assistans" - Bengt Eliasson, Liberalerna

Läs mer

Försäkringskassans feltolkningar får katastrofala följder

Läs mer

Jättelyft för personlig assistans från januari 2023

Läs mer

Lagförslag på gång om stärkt rätt till personlig assistans

Läs mer