Instagram

Nyheter

Avslöjade missbruk drabbar oskyldiga funktionshindrade

Avslöjade missbruk drabbar oskyldiga funktionshindrade.

Läs mer

Ny rapport: Domar från HFD rimmar illa med allas lika värde

FUB släpper ”Får jag möjlighet att leva som andra?” - en analys av åtta domar från Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

Vem ska företräda oss – om vi inte kan?

IfA skriver tillsammans med 15 organisationer i Aftonbladet: Demokratin hotas när ni skär ner vår personliga assistans

Läs mer

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning

Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

Läs mer

Spara oss inte tillbaka till institutionsboenden

Det är sant att det finns problem i LSS, men det är också sant att "assistentmarknaden" i praktiken skapades av S-regeringen 1997 som införde en schablonersättning. Den blinda jakten på besparingar riskerar att strypa assistansreformen och att vi får tillbaka ett institutionsboende, skriver Lars Lindberg, S-föreningen funktionshinder och jämlikhet.

Läs mer

Ökade krav på anhöriga när LSS-insatser till barn minskar

Av Socialstyrelsen årliga lägesrapport 2017: Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, framgår att beviljade LSS-insatser till barn minskar. Något som i sin tur ökar kraven på anhöriga.

Läs mer

Kenneth Westberg, Assistanskoll

”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”

 

Personlig assistans har varit ifrågasatt sedan den infördes 1994 säger Vilhelm Ekensteen. Att assistansanvändare då tex började gå på restaurang eller...

 

Läs mer

Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt

I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.

Läs mer

Kenneth Westberg, Assistanskoll

”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”

Thomas Falk, talesperson på Försäkringskassans kontrollenhet

Läs mer

Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”

Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.

– De som förlorar eller får mindre av en insats blir ofta arga, frustrerade, besvikna och ledsna.

Läs mer