Instagram

Nyheter

Sophie Karlsson

Högsta förvaltningsdomstolen saknar nödvändig grundläggande kunskap

IfA anser att HFD saknar nödvändig grundläggande kunskap om de konkreta livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, vilket får ödesdigra konsekvenser.

Läs mer

Malmö stad

Arbetet mot felaktiga utbetalningar trappas upp

Med införandet av en ny organisation för Malmö stad har den nyinrättade Arbetsmarknads- och socialnämnden fått i uppdrag att säkerställa att internkontroller, rutiner och processer ytterligare minskar risken för felaktiga utbetalningar. Nämnden ska också genomföra en översyn.

Läs mer

Bengt Westerbergs rapport

Ta del av rapporten som nyligen presenterades av Bengt Westerberg

Läs mer

Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning

23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga, och kompletterande LSS-insatser. Beräkningen finns i rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”

Läs mer

Ivan Garcia

Skarpa reaktioner mot mindre assistans

Nu kommer upprörda reaktioner efter försäkringskassans rapport som visar att det är framför allt barn och personer med autism som nekas assistansersättning.

Läs mer

Försäkringskassan

Avslag inom assistansersättningen

Hur kan vi förstå den senaste tidens ökning av avslagen på ansökningar om statlig assistansersättning? I vår senaste socialförsäkringsrapport 2017:8 ”Avslag inom assistansersättningen” har vi analyserat varför avslagen har ökat de senaste tio åren, vilka som får avslag, vad avslagen beror på.

Läs mer

Margaretha Levander

Vårdjättarna ökar sina vinster

Trots krympande ersättningar, stigande lönekostnader, personalbrist och politisk osäkerhet omsatte de tio största vård- och omsorgsbolagen in 68 miljarder kronor 2016, samtidigt som de stärkte sina vinstmarginaler. Bakom vinsterna ligger en allt effektivare verksamhet, enligt experter.

Läs mer

Jenny Meyer

Anhörigassistans nödvändigt för rätt stöd, enligt föräldrar i ny studie

Att vara anställd som personlig assistent åt sitt vuxna funktionshindrade barn har varit ifrågasatt sedan assistansreformen genomfördes i Sverige 1994. Kritiker menar att anhörigassistans hindrar funktionsnedsatta från att leva självständiga liv. Men föräldrarna själva anser att anhörigassistans är en förutsättning för att deras barn ska kunna få stöd och leva självständigt. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Läs mer

Marie Axelsson och Gabriella Bremberg

”Ny rättspraxis ger fler avslag om ersättning”

Kunskapen kring vilka som får avslag på sin ansökan om assistansersättning har varit begränsad. I den ­rapport som Försäkringskassan presenterar på tisdagen ger vi en förklaring till varför andelen avslag ökat under de senaste åren, skriver Marie Axelsson och Gabriella Bremberg, Försäkringskassan.

Läs mer

Personlig assistent misstänkt för bedrägeri

En personlig assistent i Malmö tömde en uppdragsgivares konto. Hon är nu polisanmäld och har fått sparken.

Läs mer