Instagram

Nyheter

Regeringen

Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017.

Läs mer

Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättningar?

Den personliga assistansen ifrågasätts på många sätt i direktivet till den pågående LSS-utredningen och det finns ett uttalat mål att dra ner på assistansen. För assistansberättigade innebär det ett direkt hot mot livsvillkoren, eftersom ingen insats kan ersätta den personliga assistansen.

Läs mer

SKL, KFO och Vårdföretagarna

”Stoppa urholkning av ersättning för assistans”

Ersättningsnivån för personlig assistans ligger på en alltför låg nivå och har sedan flera år halkat efter på grund av regerings­beslut. Det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för personliga assistenter, skriver SKL, KFO och Vårdföretagarna.

Läs mer

Regeringen

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

Läs mer

Östgöten vill påverka – som minister

Åsa Regnér växte upp i Linköping och Motala. I dag är hon minister i Stefan Löfvens regering med extra glöd för jämställdhetsfrågor. Christer Kustvik har träffat henne.

Läs mer

Marja Grill

Nytt hopp för barnen med sondmatning

Högsta förvaltningsdomstolen prövar nu frågan om personer som sondmatas har rätt till personlig assistans. Ett vägledande beslut väntas i höst.

Läs mer

Vilhelm Ekensteen

Svar till Josefin Pettersson

IfAs ordförande kommenterar debattartikeln "Gör om assistansreformen!"

Läs mer

Bengt Westerbergs förslag får både kritik och beröm av Klartexts lyssnare

Bengt Westerberg vill att det ska bli mer pengar till personlig assistans, även om det blir dyrare för dem som betalar skatt till staten.

Läs mer

"Ministern: ”Det kan finnas en lucka här”

Ansvarig minister Åsa Regnér öppnar för att ändra reglerna för egna arbetsgivare inom personlig assistans, efter KA:s avslöjande om luckorna i lagen.

– Jag tror att det stämmer att det kan finnas en lucka här och jag kommer följa det, säger Åsa Regnér.

Läs mer

Mats Gustafsson Hedenström

”Jag grät varje dag när jag gick hem”

Den som beviljas assistansersättning får vara arbetsgivare åt personliga assistenter även om man struntar i att betala löner och följa lagar och regler på arbetsmarknaden.

Försäkringskassan kan inget göra.

Exemplet Jonas visar hur långt det kan gå.

– Så fort du börjar arbeta där börjar terrorn, säger en personlig assistent.

Läs mer