Instagram

Nyheter

Akut brist på personliga assistenter

Jönköping Till följd av högkonjunkturen råder det en stor brist på personliga assistenter. Det finns ett behov av 30-40 sommarvikarier till sommaren och det saknas också tio fast anställda.

— Vi har aldrig varit med om ett sådant här läge tidigare, säger Eva Bjurenstedt, områdeschef för arbete och assistans.

Läs mer

Martin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”

Regeringen gjorde misstaget att förutsätta att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Deras ambition att sänka kostnader har i sin tur pressat Försäkringskassan till mer restriktiva lagtolkningar, anser Martin Klepke.

– Utvecklingen bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet, att resurser till välfärd ska ges efter behov.

Läs mer

Lilly Key

IfAs Debattforum våren 2017

IfA träffades för 46:e gången och genomförde sitt debattforum den 12 maj i Stockholm. Ett hundratal personer mötte upp för att lyssna på paneldebatt med deltagare från Socialutskottet som föregicks av ett anförande av Bengt Westerberg. Ta del av debattens huvuddrag i nedanstående text.

Läs mer

Sveriges Radio

Allt svårare få personlig assistans

IfAs verksamhetsansvariga Sophie Karlsson blev intervjuad i Sveriges radios P4 Västerbotten kring utvecklingen av den personliga assistansen.

Läs mer

Christine Liljendahl, Försäkringskassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”

Sedan juli 2013 begär Försäkringskassan in personuppgifter om alla personliga assistenter. Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in uppgifter om en enskild assistent.

Läs mer

Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”

Hans Knutsson visar i Den personliga assistansens alternativkostnader att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans säger han.

– I verkligheten ersätts friska äpplen med halvruttna päron.

Läs mer

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna. Nedan följer en sammanställning av de olika initiativ regeringen tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018.

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade den 15 maj regeringens nya funktionshinderspolitik. Från pressträffen finner du här webbfilmer med teckenspråkstolkning och utan teckenspråkstolkning. Pressträffen kommer på denna plats även att publiceras i textad version.

Läs mer

DN Debatt. ”Orealistiskt minska vinster i välfärden med kvalitetskrav”

Välfärdsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande i dag flera åtgärder för en bättre kvalitet i skola, vård och omsorg. Men att använda kvalitetskrav för att minska välfärdsföretagens höga vinster, som föreslagits, är inte realistiskt. Att ställa fler detaljerade krav skulle medföra en stor administrativ börda för välfärdens professioner, skriver Ilmar Reepalu.

Läs mer

Fler assistansbolag anmäls av Försäkringskassan

För att stoppa fusket inom assistansbranschen anmäler Försäkringskassan allt fler bolag till IVO och andra myndigheter.

Läs mer