Synka - Här börjar professionell personlig assistans

Synka är en digital utbildning som vänder sig till alla fyra uppdrag inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

 

Gå till SYNKA-utbildningarna

 

Ökad samsyn gör oss alla till vinnare

Med Synka hoppas vi göra livet och jobbet med personlig assistans lättare. Konceptet bygger på att definiera och tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som ingår i respektive uppdrag samt vilka lagar och regler du behöver ha koll på. Med ökad kunskap skapar vi en trygghet i vad som gäller och vi får en ökad samsyn – något alla inom assistansen vinner på!

Det här är Synka

Synka  som förutom en kortare obligatorisk introduktion, innehåller tre utbildningar:

  • Assistansanvändare - Gratis!
  • Arbetsledare - Gratis!
  • Personlig assistent - Kontakta IfA för prisuppgift*

Många assistansanvändare har även uppdraget som arbetsledare, om så är fallet kan du gå båda utbildningarna för respektive uppdrag. Är du assistansanordnare kan du med fördel gå alla tre utbildningar. Alla startar med Introduktionsutbildningen som ger en god grund för nästa steg.

I Synka får du följa och lära känna fyra personer som var och en representerar sitt uppdrag. Förutom lagar och regler återger varje utbildning situationer eller dilemman som kan uppstå utifrån varje persons perspektiv. Efter genomförd utbildning kan det vara en god idé att diskutera vidare, gärna i grupp för att få allas perspektiv. Kontakta oss på IfA om du vill ha underlag till vidare diskussioner.

Tillgänglig där du är

Eftersom Synka är digital kan du välja att göra utbildningen där du befinner dig; på bussen, under fikapausen eller hemma. Mobil, surfplatta eller dator spelar ingen roll. Du kan gå utbildningarna hur många gånger du vill. 

Synka finns även på engelska och arabiska.

  

Kontakt

Är du anordnare och vill beställa utbildningen personlig assistent, skicka ett mail till: info@intressegruppen.info

För övriga frågor om Synka kan du kontakta Christina Jyrell, tel 044-120080

e-post: christina@intressegruppen.info

Tillbaka till översikten