Här börjar professionell personlig assistans

Digital utbildning för den personliga assistansens uppdrag

En utbildning för assistansanvändare, arbetsledare, personliga assistenter och assistansanordnare

af7a340209d7e25a572e1d6e7e7948b3f62be63f

Synka är en digital utbildning som vänder sig till alla fyra uppdrag inom den personliga assistansen: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

Ökad samsyn gör oss alla till vinnare

Med Synka hoppas vi göra livet och jobbet med personlig assistans lättare. Konceptet bygger på att definiera och tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som ingår i respektive uppdrag samt vilka lagar och regler du behöver ha koll på. Med ökad kunskap skapar vi en trygghet i vad som gäller och vi får en ökad samsyn – något alla inom assistansen vinner på!

Det här är Synka

Synka  som förutom en kortare obligatorisk introduktion, innehåller tre utbildningar:

  • Assistansanvändare - Gratis!
  • Arbetsledare - Gratis!
  • Personlig assistent - Kontakta IfA för prisuppgift*

   

Många assistansanvändare har även uppdraget som arbetsledare, om så är fallet kan du gå båda utbildningarna för respektive uppdrag. Är du assistansanordnare kan du med fördel gå alla tre utbildningar. Alla startar med Introduktionsutbildningen som ger en god grund för nästa steg.

I Synka får du följa och lära känna fyra personer som var och en representerar sitt uppdrag. Förutom lagar och regler återger varje utbildning situationer eller dilemman som kan uppstå utifrån varje persons perspektiv. Efter genomförd utbildning kan det vara en god idé att diskutera vidare, gärna i grupp för att få allas perspektiv. Kontakta oss på IfA om du vill ha underlag till vidare diskussioner.

Tillgänglig där du är

Eftersom Synka är digital kan du välja att göra utbildningen där du befinner dig; på bussen, under fikapausen eller hemma. Mobil, surfplatta eller dator spelar ingen roll. Varje utbildning tar ungefär en timme att genomföra.  

Synka finns även på engelska och arabiska.

I samband med att vi gjort utbildningen mer tillgänglig har möjligheten att få diplom i slutet av utbildningen försvunnit. Vi rekommenderar varje arbetsgivare att skapar rutiner som visar att era anställda tagit del av utbildningen för dokumentation samt utbetalning av eventuell utbildningslön.

Klicka på respektive länk nedan så öppnas utbildningen in ny flik i din webläsare. Utbildningen för personlig assistent är låst och du får inlogg genom att beställa utbildningen till din verksamhet. Kontakta IfA för prisuppgift.

 

csm_Synka_alla_4_compressed_8fbccdf9f2

Personlig assistent

På svenska

På engelska

På arabiska

Assistansanvändare

På svenska

På engelska

På arabiska