Handlingskraft

Handlingskraft är en kostnadsfri webbutbildning för dig som vill lära dig mer om kris. Utbildningen fokuserar framför allt på hur kriser påverkar personer och verksamheter inom den personliga assistansen.

Basutbildning kring kris och prepping med personlig assistansperspektiv. Testa Arvsfondsprojektets digitala utbildningspaket Handlingskraft.

Här nedan kan du ta del av den digitala kursen Handlingskrafts första kapitel. Vi kommer att producera fler kapitel under våren 2022 så håll utkik efter nästa kapitel när du väl är klar med de som ligger ute nu.

Klicka här för att komma till kapitel 1-5 Det kan ta lite tid för uppladdning beroende av din uppkoppling, var tålmodig.

Arvsfondsprojektet Krisstöd har som mål att ta fram olika krisstöd till assistansanvändare, assistansanordnare och övriga som kommer i kontakt med personlig assistans eller har behov av extra stöd vid en krissituation.

Projektet pågår under perioden 210101-221231 och kommer ta fram ett digitalt utbildningspaket som ni fritt kan använda via IfAs hemsida, en inspirerande och praktisk Krisguide till assistansanordnare, den personliga behovsanalysen för assistansanvändare (EPiK) med en tillhörande digital krislåda samt ett studiematerial för studier enskilt eller i grupp.

I mars 2022 presenterade Projekt Krisstöd även ett verktyg för att på ett enkelt sätt arbeta med risk- och krisanalyser i vardagen. Först ut att få ta del av verktyget är assistansverksamheter anslutna till IfAs nätverk IfA Supporter. Vill du veta mer om det verktyget kan du kontakta Projekt Krisstöd via e-post krisstod@remove-this.intressegruppen.remove-this.info

Exempel på kapitel i utbildningspaketet Handlingskraft

- Det är kris!

- Ansvar

- Prepping med assistansanvändarperspektiv

- Vikten av samverkan

Tillbaka till översikten