Handlingskraft

Digital krisutbildning för alla!

Här nedan kan du ta del av den digitala kursen Handlingskrafts fem kapitel om kris och prepping.

Klicka här för att gå HANDLINGSKRAFT

Klicka här för att gå HANDLINGSKRAFT LÄTTLÄST

Arvsfondsprojektet Krisstöd har som mål att ta fram olika krisstöd till assistansanvändare, assistansanordnare och övriga som kommer i kontakt med personlig assistans eller har behov av extra stöd vid en krissituation.

Projektet pågår under perioden 210101-231231 och har tagit fram den personliga behovsmatrisen EPiK för assistansanvändare med möjlighet att komplettera med ett krisarkiv, en inspirerande och praktisk Krisguide till assistansanordnare samt en Risk- och krismatris att använda i vardagen. Utöver detta finns även roll- och diskussionsspelet Nu är det kris igen som vägleder alla i arbetet med risker och kriser inom området personlig assistans.

Kapitel i utbildningspaketet Handlingskraft

- Det är kris!

- Ansvar

- Prepping med assistansanvändarperspektiv

- Vikten av samverkan

- Kommunikationens betydelse

Tillbaka till översikten