Nödrop om bristande dialog och rättsosäkerhet

Heja Olika skriver om att branschorganisationerna kritiserar IVOs agerande.

Ta del av artikeln här