Lösning på barns rätt till assistans

 

IfAs ordförande uttalar sig i HejaOlika om barns rätt till personlig assistans och föräldraavdrag.