”Hög risk att regeringen stryper personlig assistans”

 

HejaOlika skriver om att IfA ifrågasätter varför regeringen inte vidtar nödvändiga åtgärder för den personliga assistansen.

Läs artikeln här