Därför har det blivit svårare att få personlig assistans

 

IfAs ordförande uttalar sig i SVT  om svårigheten kring att ansöka om personlig assistans.
Sophie Karlsson: "Sverige har varit framgångsland inom det här området men det kan vi inte riktigt säga att vi är längre utan nu ska allting prövas in i minsta detalj och då handlar det många gånger om personer som väldigt uppenbart behöver hjälp för att klara sin vardag"