Vårdinsatser ökar inom personlig assistans

Funktionshinderpolitik skriver följande. Assistansersättningen har gått från att vara ett redskap för ett aktivt liv till att bli en gråzon för hälso- och sjukvården. Det är en slutsats av en färsk studie. Heléne von Granitz är en av författarna.

Läs hela artikeln här