Vaccinationstäckning bland personliga assistenter

Folkhälsomyndigheten har publicerat statistik om vaccinationstäckning för vårdpersonal, även inkluderat personliga assistenter.

Statistiken visar att personliga assistenter ligger på samma nivå som befolkningen i övrigt när det gäller vaccinationstäckning. Personal om sjukvården ligger på en betydligt högre nivå.

Läs mer om statistiken här