Ny funktionshinderstrategi 2021–2031: Så ska målen uppnås snabbare

Regeringen har beslutat om en ny strategi för funktionshinderpolitiken 2021–2031. Målet är att 28 myndigheter ska öka takten i arbetet för att nå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

– Det ska bli 10 framgångsrika år, säger socialminister Lena Hallengren.

Ta del av hela artikeln här