Anhörigas kamp är ofta hopplös

Enda lösningen är att LSS återställs till den rättighetslag den var tänkt som

Ta del av hela artikeln här