Så byggde aktivister svensk välfärds flaggskepp

 

HejaOlika skriver om IfAs bok om 30 år med den personliga assistansen. 

Läs artikeln här.