Högre assistansersättning för bättre löner till assistenterna

Precis innan helgen meddelades att det så kallade märket för löneförhandlingarna har satts till följd av att industrins avtal tecknats. Det blir vägledande även för förhandlingarna inom den personliga assistansen. Industrin har kommit överens om ett avtal om 7,4 % löneökning på två år, 4,1 % första året och 3,3 % kommande år.  

Assistansersättningen höjdes med 1,5 % vid årsskiftet från 315,70 per timme till 324,50. Ca 95 % av assistansersättningen utgörs av lönekostnader och resterande 5 % är tänkt att bekosta utbildningar, lokaler, arbetsmiljöinsatser samt vissa omkostnader som den personliga assistansen har för t ex de personliga assistenternas kostnader vid transport och entréer. För de senare kostnaderna slår inflationen hårt. Det finns inget utrymme för de ökningar som märket talar för. Efter flera år av låga eller inga ökningar av schablonen finns inga marginaler kvar. Regeringen behöver omgående se över och höja assistansersättningen. 

Personlig assistans till personer med stora funktionsnedsättningar är en rättighetslagstiftning som är tänkt att ge de som har rätt till insatsen samma möjligheter till full delaktighet i samhället som andra i Sverige har per automatik. Det är dags att vår regering tar sitt ansvar nu för att se till att intentionen och rättigheten i lagen efterföljs. 

Det är i dagsläget svårt att rekrytera personliga assistenter. Vi måste kunna ge en konkurrenskraftig lön, en god arbetsmiljö och även fortbilda våra personliga assistenter för att kunna rekrytera. Utan personliga assistenter blir det ingen personlig assistans, och den situationen kan vi helt enkelt inte hamna i.  

Den personliga assistansen är livsviktig på ett väldigt konkret sätt för oss assistansberättigade. Och de personliga assistenterna gör ett fantastiskt jobb. Just nu pågår kampanjen Rimliga villkor, där tolv organisationer gått samman för att kräva högre assistansersättning, för att bland annat kunna erbjuda rimliga villkor för de personliga assistenterna.    

Vi behöver verkligen se ett lyft för den personliga assistansen så att den kan uppnå sin fulla potential och status som den förtjänar.