Du får använda assistanstimmar hur du vill

HejaOlika skriver om ett förtydligande som Försäkringskassan gjort i sin vägledning för assistansersättningen. 

Läs artikeln här