Desperat kamp för höjd assistansersättning

 

 
HejaOlika skriver om kampen för högre assistansersättning.
 
Mycket tyder på att assistansersättningen inte får täckning för ökade kostnader i budgetförhandlingarna.