Blev av med tillståndet – fortsätter driva assistansverksamhet

 

Försäkringskassan har anmält ett Örebroföretag sju gånger för att bedriva vad man menar är tillståndspliktig verksamhet, utan att faktiskt ha tillstånd.

IfA kommenterar: Det är av största vikt att assistansanvändare får kunskap om vad det innebär att vara egen anordnare av personlig assistans. Det innebär bland annat fullt arbetsgivaransvar enligt lagar och förordningar med ansvar för samtliga anställdas arbetsmiljö men även fullt ansvar för att följa samtliga lagar och regler som kan påverka rätten till assistansersättning eller ekonomisk ersättning från kommunen. Om någonting går fel riskerar den enskilde assistansanvändaren personligt ansvar för eventuella ekonomiska krav från anställd eller myndighet.