Ny prissättningsmodell för assistansersättningen?

ISF har publicerat en ny rapport om timschablonen inom assistansersättningen.

ISF har kartlagt och analyserat förutsättningarna för att skapa en långsiktig och stabil uppskrivning av prissättningen av den personliga assistansen.

ISF anser att det finns förutsättningar för att utveckla en mer samhällsekonomiskt försvarbar prissättningsmodell av den personliga assistansen – en differentierad timschablon. ISF skriver i rapporten att det går att använda den goda tillgången på information om brukarna och assistentmarknaden för att utveckla, testa och utvärdera en sådan prissättningsmodell.

Läs mer här