Försäkringskassan överskrider sin rätt - igen!

STIL kommenterar en artikel som publicerades tidigare i veckan i DN angående en kvinna som fått sin assistansersättning indragen.

STIL skriver.

DN har idag uppmärksammat hur Försäkringskassan fortsätter sina omprövningar trots det omprövningsstopp som råder sedan 2017. Agneta, 64 år, fick sin personliga assistans indragen över en natt med hänvisning till väsentligt ändrade förhållanden.

Läs hela uttalandet här