Barns rätt till personlig assistans är akut och kan inte vänta

 

Socialtjänstministern anser att det är för tidigt att nollställa föräldraavdraget trots att de nya lagtexterna inte har de effekter som var tänkta. Barn som skulle få en stärkt rätt till personlig assistans har i stället fått sämre förutsättningar. IfA är kritisk till att inget händer. Barns rätt till personlig assistans är akut och kan inte vänta.