Kritik mot domen - för mycket kontroll av enskilda

IfA har uttalat sig till HejaOlika om domen kring Humana. Starkt kritisk till det spår som domstolarna tycks ha slagit in på när det gäller assistansanordnarens roll och uppgift.