Kollektivavtalet upprätthåller den personliga assistansens rättigheter

På IfA uppmärksammar vi idag kollektivavtalets dag! Kollektivavtal är en viktig stöttepelare för den personliga assistansen och det har länge varit ett krav att ha kollektivavtal om en verksamhet vill ingå i vårt nätverk, IfA-supporter.  

Frihet som avtalen ger måste finnas kvar

Genom kollektivavtal har vi bland annat den speciella anställningsformen, “så länge uppdraget varar”, som utformats för den personliga assistansen och den enskildes rätt att själv kunna välja vem som ska assistera. Det finns också möjlighet till större frihet gällande arbetstider tack vare kollektivavtalet.    

I dagsläget kämpar vi för att de överenskommelser som alltid funnits genom kollektivavtalen ska få fortsätta bestå. De har gett spelregler för alla parter, som varit anpassade efter nödvändigheter för att få den personliga assistansen att fungera på det sätt som den ska, utifrån LSS intentioner. Om anställningsformen upphör finns stora risker för att LSS intentioner inte kan uppfyllas och infekterade tvister blir vardag mellan parterna i stället för att gemensamt hitta lösningar som fungerar. 

Arbetstider som passar alla parter 

Kollektivavtalet har också gett personliga assistenter möjligheter till flexibilitet i arbetstider. Detta ifrågasättas idag av EU som satt press på Sverige. Många assistansberättigade och personliga assistenter slår vakt om möjligheten att ha dygnspass kvar, givetvis under premisserna att kvaliteten och arbetsmiljön är god i assistsansuppdraget. 

Fortsatt framåt

De speciella överenskommelserna som slutits kräver att de hanteras med seriositet och respekt för allas rättigheter och möjligheter, och vi arbetar fortsatt för att ha kvar de möjligheter som kollektivavtalen ger.