Remissvaren är inne - ja till förstatligad assistans

HejaOlika har sammanställt några viktiga punkter från remissvaren, där bland annat IfAs remissvar finns med. 

Ska staten, genom Försäkringskassan, ta över all personlig assistans?
Ja, svarar tunga remissinstanser som Funktionsrätt Sverige, IfA, STIL och SKR.
Men det finns fallgropar med förslaget, och många synpunkter på både små och stora detaljer.