IVOs beslut kan försämra självbestämmandet

IfA kommenterar på HejaOlika om IVOs beslut om att dra tillbaka Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. 

Ta del av kommentaren här