Hård kritik mot domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd. Kammarrätten anser att det i arbetsgivaransvaret för assistansanordnare ingår att ”känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet”.

IfAs ordförande har kommenterat avgörandet på HejaOlika.

Läs mer