Vilhelm Ekensteen har avlidit

IfA har nåtts om beskedet att Vilhelm Ekensteen, IfAs tidigare ordförande, har avlidit idag onsdagen den 22 september 2021.

Vilhelm Ekensteen var en förkämpe för assistansberättigades rättigheter och var en av medgrundarna till IfA. Han valdes till ordförande när organisationen bildades år 1994 och inhade sin post till våren 2020.

Vilhelm Ekensteens engagemang och klokskap har haft stor betydelse för hela funktionsrättsrörelsen och särskilt den personliga assistansen, där han var en av de drivande krafterna bakom lagstiftningen. Han lämnar oss med stor saknad.

Vilhelm Ekensteen somnade in i sitt hem i Lund. Han skulle ha fyllt 80 år den 2 november 2021.