Kräver nödstopp för kommunala omprövningar

HejaOlika skriver följande. Pia Steensland (KD) vill stoppa alla omprövningar av kommunalt beslutad personlig assistans.

– Det yttersta skyddsnätet har brustit för personer med omfattande funktionsnedsättning. Idag lever personer med kommunal assistans och deras familjer med en ständigt skräck, som ökar i intensitet för varje dag som omprövningsdagen närmar sig, säger Pia Steensland.

Läs artikeln här