Jamie Bolling, assistansanvändare – ”Största skillnaden när Covid-19 kom var rädslan”

Jamie Bolling har anställt assistenter från samma familj för att minska smittrisken. När hon var sjuk i Covid-19 tog hennes man över som assistent. För att hantera isoleringen har hon gjort praktiska saker, som att tillverka dockor.

Ta del av hela artiklen här