IfA kommenterar utifrån dagens dom i "assistanshärva"

IfA vill samverka med våra medlemmar, IfA Supporters övriga funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare för att hitta framtida lösningar som säkrar upp såväl välfärdssystemet som den enskilde assistansanvändarens rättigheter.

En dom avseende välfärdsbrott inom personlig assistans har fallit idag. Det ifrågasätts i en kommentar huruvida domen kommer att ha någon inverkan på framtida välfärdsbrott. IfA hoppas att de relativt hårda fängelsestraffen kan verka avskräckande, men vi inser att det för vissa individer inte fungerar så. IfA vill därför arbeta i samverkan med våra medlemmar, IfA Supporter (IfAs nätverk för assistansanordnare) och beslutsfattare för att hitta framtida lösningar som säkrar upp såväl välfärdssystemet som den enskilde assistansanvändarens rättigheter enligt LSS.

Ett problem idag är bland annat att regelverket, kring exempelvis personlig assistans, har blivit så svårtolkat med årens lagförändringar och prejudicerande domar samtidigt som myndigheters bedömningar snävats till av olika anledningar. En enskild person har i dagsläget mycket svårt att hävda sin rätt även om det finns tydliga behov av stöd. Det finns risk att hamna i händerna på en kriminell aktör som säger sig vilja ge stöd men som saknar skrupler när det gäller det faktiska utförandet av den personlig assistansen.

IfA finns till för att stödja enskilda assistansanvändare bland annat i valet av en assistansanordnare men också för att ge utbildning och information för alla inom den personliga assistansen utifrån ett assistansanvändarperspektiv. Vi tror att via ökad kunskap till assistansanvändare, men även för andra personer som verkar inom den personliga assistansen, så minskar vi även risken för kriminalitet och utnyttjande. Det är dock av största vikt att assistansanvändare får vara med och fatta beslut kring den utbildning som ska trygga assistansen. LSS och personlig assistans har som syfte att skapa goda villkor för enskilda individer med stora funktionsnedsättningar att kunna leva som andra i jämförbar ålder. Assistansberättigades insyn, integritet och självbestämmande ska ges största möjliga utrymme enligt lagen.

Relaterade länkar

14 döms till fängelse i stora assistanshärvan Artikel från Dagens Nyheter
Ligan lurade till sig miljoner -18 döms i omtalade assistanshärvan Artikel från Sveriges radio