Anmälan till utbildning/träff

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS - Kristianstad

Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansberättigades rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar.

Anmälningsblankett

Ytterligare informationTillbaka till översikten