Anmälan till utbildning/träff

Digital Workshop Genomförandeplan

Under vår workshop kommer vi informera om de punkter som genomförandeplanen bör innehålla och ni kommer ges möjlighet att förbättra de planer som ni redan har börjat att arbeta med.

Anmälningsblankett

Ytterligare informationTillbaka till översikten