Program Rådsmöte och Debattforum 2020

Temat för höstens konferens är professionell personlig assistans. Vad är det och vad innebär det för dig som assistansanvändare och assistansanordnare? Vilka uppdrag omfattas och hur påverkas vardagen? IfA reder ut och förklarar! Se fullständigt program nedan. 


IfA Rådsmöte 19 november

09:00  Digital Incheckning 
Digitala värdar: Lilly Key & Christina Jyrell 

09:25  Rådsmötet öppnas  
Sophie Karlsson ordförande (IfA) & Johanna Hedgårdh projektledare Projekt Egenmakt/Synka

09:40  Vad är professionell personlig assistans? 
Sophie Karlsson, ordförande IfA 

09:50  Vad gör IfA och vad innebär det att vara IfA Supporter? 
Sophie Karlsson och Johanna Hedgårdh, IfA 

10:05  Satsa, synliggör och vinn med sociala medier! 
Ellenor Österberg, kommunikationsstrateg (IfA/Projekt Egenmakt)

10:30  Paus 

10:45  Synka Talkshow 
Johanna Hedgårdh med gäster 

11:15  ValidX - Assistanskompetens i testmiljö 
Ulrika Lindström, pedagog och testledare & Ann Pedersen, projektledare ValidX (Region Gävleborg)

12:00  Lunch  (Återanslut till konferensen från kl. 12.45)

13:00  Mitt liv Mina Ord - Delaktighet och självbestämmande för personer med
omfattande kommunikationssvårigheter

Bitte Rydeman, logoped, universitetslektor (Lunds universitet)

13:40  Hur ser assistansen ut i en drömvärld och hur kan teknik och IT vara ett stöd i framtiden? (workshop)
Christofer Håkansson, Alexandra Ekström, Louise Frei (Kaustik) 

14:30  Paus    

14:45  Fungerar dagens kvalitetskontroller i den personliga assistansen? 
Anna Karlén & Anne Frödeen, utredare & Monika Berglund Lange, tf. enhetschef (IVO)

15:30  Slut på dagen - tack för idag! IfA Debattforum 20 november

09:00  Digital Incheckning 
Digitala värdar: Lilly Key & Christina Jyrell (IfA) 

09:25  Debattforum öppnas 
Sophie Karlsson, ordförande IfA 

09:30  Inledningstal 
Socialminister Lena Hallengren (S)  

09:55  Debatt: Vem ska ha rätt till personlig assistans? 
Bengt Eliasson (L), Pia Steensland (KD), Sofia Nilsson (C), Camilla Waltersson Grönvall (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Camilla Hansén (MP), Mikael Dahlqvist (S), Maj Karlsson (V)  

10:30  Paus     

10:45  Debatten fortsätter: Vem ska ha rätt till personlig assistans? 
Bengt Eliasson (L), Pia Steensland (KD), Sofia Nilsson (C), Camilla Waltersson Grönvall (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Camilla Hansén (MP), Mikael Dahlqvist (S), Maj Karlsson (V)  

12:00  Lunch  (Återanslut till konferensen från kl. 12.45)

13:00  Försäkringskassan redogör för aktuella frågor 
Marie Axelsson, chef avd. funktionsnedsättning (Försäkringskassan)

13:45  Anakrona livsvillkor: liv och relationer utan, med och brist på personlig assistans 
Christine Bylund, doktorad vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper (Umeå universitet, enhet etnologi)

14:25  Föredrag 
Mer information kommer 

14:50  Slut på dagen - tack för idag!