Information om IfAs utbildningar våren 2020

Beslut fattat gällande IRL-utbildningar våren 2020

IfA har, idag den 16 mars, beslutat att ställa in planerade utbildningar under våren enligt nedanstående program.

Vi kommer som planerat erbjuda den digitala utbildningsplattformen SYNKA från och med den 4 maj och det kan komma även fler digitala erbjudanden. Inom kort hoppas vi även kunna presentera höstens program då vi hoppas på att läget har stabiliserat sig vad gäller Corona.

IfA arbetar vidare med vårt påverkansarbete och finns även tillgängliga för våra enskilda medlemmar och nätverksanslutna assistansanordnare för att ge råd och stöd i frågor som rör den personliga assistansen och den uppkomna situationen med Corona-viruset.

Ni kan kontakta oss via telefon 044-12 00 80 eller skicka e-postmeddelande till info@intressegruppen,info

Med vänliga hälsningar

IfA