IfAs Utbildningar

Nu satsar vi framåt - IfA har ett uppdrag!

Våren 2020 ändrades förhållandena för att hålla utbildningar genom fysiska möten. IfA ser nu framåt även om Coronapandemin fortfarande gör sig påmind i hela vårt samhälle. IfA kommer under hösten 2020 erbjuda en blandning av digitala kurser men planerar även för att vi åter ska kunna träffas fysiskt i slutet av hösten. 

Vi lägger nu upp möjligheten att gå kortare och längre kurser och utbildningar via IfA och vi ser emot att möta er på de sätt som är möjliga.

Om du/ni har ett behov av en kurs som vi inte har uppe på vår hemsida kan ni lämna förslag. IfA kan hålla enskilda kurser för en liten grupp eller för stora grupper, allt efter behov. Vill du/ni endast bolla tankar och idéer kring en eller ett par frågor går det även att hyra in en IfA-specialist i frågan. Du kan läsa mer om det här.

Ni kan kontakta oss via telefon 044-12 00 80 eller skicka e-postmeddelande till info@intressegruppen,info

Med vänliga hälsningar

IfA

På gång

Workshop Genomförandeplan

Workshop Genomförandeplan

Stockholm

Under vår workshop kommer vi informera om de punkter som genomförandeplanen bör innehålla och ni kommer ges möjlighet att förbättra de planer som ni redan har börjat att arbeta med.