OSA- Organisatorisk och social arbetsmiljö vt 2023

2023-05-04

OSA- Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

 

 I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Detta gör man genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men vad innebär det? Hur arbetar man med det på ett bra sätt inom den personliga assistansen?

 • Under utbildningen tar vi upp bla:


  - Mål med det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess organisering
  - Kommunikationsplan - vem vänder sig till vem om vad?
  - Kunskaper och kompetens
  - Personliga assistenters arbetsuppgifter
  - Krävande situationer
  - Kränkande särbehandling
  - Den ultimata arbetsmiljön och god kvalitet på den personliga assistansen

Pris: 2.950 kr inkl moms*

Datum: 4 maj 2023

Tid: Kl 10.00 - 15.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före utbildningen. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling, gärna mikrofon/kamera om möjligt.

Välkomna!

* Assistansberättigade medlemmar samt assistansanordnare som ingår i vårt nätverk IfA Supporter har 10 % rabatt på våra utbildningar.

Anmälan