LSS Rättigheter, skyldigheter och möjligheter - HT23

2023-08-21 - 2024-01-11

Välkommen till utbildningen för dig som arbetar inom administrationen i en assistansverksamhet, ägare, ledning, verksamhetsansvarig med flera. 

Distansutbildning med 10 obligatoriska digitala träffar. Utbildningen ger god grundkunskap om personlig assistans enligt LSS och assistansersättningen enligt Socialförsäkringsbalken samt närliggande lagstiftning.  

Utbildningen innebär självstudier på hemmaplan. Deltagarna får 20 brev (ca  1/v) med information och instruktioner. Det ingår instuderingsfrågor och vissa hemuppgifter samt 10 digitala träffar under utbildningsterminen. Det är den mest omfattande utbildningen som IfA erbjuder. Utbildningen omfattar 5 moduler uppdelat enligt följande. 

Modul 1 Proposition 1992/93:159 

Modul 2 LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Modul 3 Kommunalt beslut om personlig assistans 

Modul 4 Försäkringskassans Vägledning 

Modul 5 Kvalitetsledningssystem 

De digitala träffarna är obligatoriska varför du måste ha möjlighet att via dator eller mobil eller annan enhet kunna ansluta dig till internet.

Kursmaterial: IfAs Vägledningsbok, IfAs bok om personlig assistans till barn “Jag vill – jag kan”, lagtexter via internet, föreskrifter via internet, digitala föreläsningar samt annat digitalt material som IfA tillhandahåller i de 20 e-postbrev som sänds ut under kursen. Du behöver vara förberedd att avsätta tid varje vecka för genomläsning och inskick av instuderingsfrågor.

Antal deltagare är begränsat: minst 4 deltagare, maximalt 10 deltagare.

Kursstart: 21 augusti 2023 - 11 januari 2024

Pris 17 000 kronor/person inklusive moms (i priset ingår kurslitteratur och diplom vid fullgjord utbildning)

* Assistansberättigade medlemmar samt assistansanordnare som ingår i vårt nätverk IfA Supporter har 10 % rabatt på våra utbildningar.

Välkommen!

 

Anmälan