Instagram

Kurser

Basutbildning för personliga assistenter

Basutbildning för personliga assistenter

För att hålla en hög kvalitet på den personliga assistansen bör samtliga personliga assistenter få en grundutbildning kring lagens intentioner, rättigheter och skyldigheter för den assistansberättigade, assistansanordnaren och för dem själva.

Med LSS intentioner som ledstjärna, där självbestämmande, personlig integritet och valfrihet utgör grunden för hur personlig assistans utformas, erbjuder IfA en Basutbildning för personliga assistenter.

Om utbildningen:

  • LSS betydelse
  • Rättigheter via FN's konventioner
  • Vem bestämmer? Den personliga assistentens roll
  • Tystnadsplikt samt de undantag som finns att frångå den
  • Arbetsmiljö
  • Dokumentation - vem dokumenterar vad?

 

Datum och orter:

Haninge - 31 maj

Malmö -6 december

 

Pris: 3450 inkl moms

 

Force majeure

Vi ansvarar inte för eventuella kostnader i det fall en kurs måste ställas in eller flyttas som en följd av strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Ta del av villkor för avbokning.

Basen som alla personliga assistenter ska ha!

Plats: Kommer att meddelas senare
Plats: Malmö