Instagram

Kurser

Genomförandeplan - Dokumentation - Avvikelse

Funkar det nu efter GDPR?

För att lyckas anordna personlig assistans av god kvalitet behöver verksamheten få uppgifter på hur den assistansberättigade önskar få sin personliga assistans anordnad. Vilket stöd önskar, vem ansvarar för vad osv.

Den assistansberättigades plan för genomförandet av uppdraget blir delvis grunden i vad som ska dokumenteras enligt LSS. Det blir även grunden i hur den assistansberättigade, anordnaren och de personliga assistenterna vet när avvikelser sker.

Kraven består i att dokumentera uppdraget och ta emot klagomål och synpunkter, hantera avvikelser och utreda enligt Lex Sarah. Vad som menas med det går vi igenom och arbetar med övningsexempel för att bättre få grepp på vad det hela handlar om.

Vår förhoppning är att du efter dagen kan gå hem och föra den dokumentation som krävs med beaktande av den assistansberättigades personliga integritet.

Om utbildningen:

  • Avtal
  • Ansvarsfördelning
  • Genomförandeplan
  • Arbetsbeskrivning
  • Synpunkter och klagomål
  • Lex Sarah

 

Pris för utbildningen är 3.900 kr ink moms

Tid: 09:00 - 16:00

Läs mer om villkor för avbokning/ändring av anmälan mm här.