Vi kommer till dig! Verksamhetsförlagda utbildningar via IfA

Behöver din verksamhet utbilda eller fortbilda administratörer, assistansberättigade, gode män och/eller personliga assistenter. Du vet väl om att det går att beställa en verksamhetsbelagd utbildning via IfA.

IfA kan skräddasy nya utbildningar samt anordna de flesta av våra öppna utbildningar som verksamhetsförlagda utbildningar. Det innebär att en föreläsare kommer till er och den lokal som ni tillhandahåller. Ni ser även till att det finns nödvändig teknisk utrustning såsom datakanon och eventuell mikrofon/hörslinga. Om det ska serveras någon förtäring under utbildningsdagen ansvarar ni för det. Behoven kan se olika ut beroende på antalet deltagare vid utbildningstillfället.

Priset för en företagsförlagd utbidlning är 25 000 kronor inklusive moms (ev resa och övernattning för föreläsaren tillkommer)

OBS! IfA-godkända verksamheter har 20 % rabatt och betalar 20 000 kronor inklusive moms

För att höra mer eller för att beställa en verksamhetsförlagd utbildning börjar ni med att kontakta oss via e-post eller telefon; info@intressegruppen.info  tel: 044 12 00 80