Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS - personlig assistans

En utbildning för dig som är ägare eller ingår i ledningen i en personlig assistansverksamhet med flera. Utbildningen innebär självstudier på hemmaplan med inläsningsfrågor, hemuppgifter och 10 st digitala träffar via Teams med föreläsning och genomgång av instuderingsfrågor.

De digitala träffarna är obligatoriska varför du måste ha möjlghet att via dator eller mobil eller annan enhet kunna ansluta dig till internet.

Det är en utbildning där du/ni får kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansanvändarens rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar. 

Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansanvändarens rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar. Vi vill även ge er en inblick i Försäkringskassans och Sveriges kommuners uppgifter under pågående assistansuppdrag.

Kursmaterial: IfAs Vägledningsbok, lagtexter via internet, föreskrifter via internet, digitala föreläsningar samt annat digitalt material som IfA tillhandahåller i de 20 e-postbrev som sänds ut under kursen.

Antal deltagare är begränsat:minst 4 deltagare, maximalt 10 deltagare. (Om fler anmäler sig kan vi starta upp ytterligare en grupp utifrån samma villkor)

Kursstart: Efter överenskommelse vid min 4 deltagare anmälda. 

Pris 12 500 kronor/person inklusive moms (i priset ingår kurslitteratur och diplom vid fullgjord utbildning)

10 % rabatt för IfAs assistansberättigade medlemmar eller verksamheter som är IfA Supporter. Rabatterna går inte att kombinera.

 

 

 

Modul 1 – Proposition 1992/93:159 (Vecka 1-4)

Intentionen med lagförslaget

Vissa funktionshindrade?

Problemområden för lagstiftaren

Rättighetslagstiftning

Webbföreläsning med Bengt Westerberg

Föreläsning: Vilka myndigheter kommer vi i kontakt med

 

Modul 2 – LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  (Vecka 5-8)

Lagtext

Förordning om assistansersättning

Socialförsäkringsbalken (delar som berör personlig assistans)

Webbföreläsning med Lennart Erlandsson, Jur.lic. o Fil.dr. i rättssociologi

Föreläsning: Tystnadsplikt

 

Modul 3 – Kommunalt beslut om personlig assistans (Vecka 9-12)

Socialtjänstlagen

Förvaltningslagen

Kommunallagen

Föreläsning: Kommunalt beslutad assistans

 

Modul 4 – Försäkringskassans Vägledning  (Vecka 13-16)

Institutet mot mutor (IMM): Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i arbetslivet

LSS-utredningens förslag

IfAs frågeguide vid val av assistansanordnare

Föreläsning: Dokumentation enligt LSS

 

Modul 5 – Kvalitetsledningssystem  (Vecka 17-20)

Kapitel 7 IfAs Vägledningsbok

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Handbok för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Riskbedömning/riskmatris

IfA partner – professionell personlig assistans - Egenmakt

Föreläsning: Kvalitetsledningssystem inom personlig assistans