Rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom LSS och SoL - Umeå

Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansberättigades rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar.

En utbildning för dig som är ägare eller ingår i ledningen i en personlig assistansverksamhet. Utbildningen innebär självstudier på hemmaplan med inläsningsfrågor, hemuppgifter och fem obligatoriska träffar (en var fjärde vecka) i Umeå. Via denna utbildning får du/ni kunskaper kring verksamhetens och den enskilde assistansberättigades rättigheter, skyldigheter och möjligheter enligt LSS, SoL, Förvaltningslagen med flera lagstiftningar. Vi vill även ge er en inblick i Försäkringskassans och Sveriges kommuners uppgifter under pågående assistansuppdrag. IfAs Vägledningsbok i pappersformat ingår som kursmaterial. Övrig kurslitteratur informeras om i samband med anmälan.

Antal deltagare är begränsat: minst 4 deltagare, maximalt 10 deltagare

Pris 12 500 kronor/person inklusive moms (i priset ingår kurslitteratur, fika, lunch, lokal för 5 tillfällen)

10 % rabatt för IfAs assistansberättigade medlemmar eller IfA-godkända verksamheter. Rabatterna går inte att kombinera.

Preliminära datum för de obligatoriska träffarna i Umeå 28/2, 1 /4, 29/4, 23/5 och 18/6

Klockslag för träffarna är planerat till 10.00 – 15.00

IfA kan erbjuda ovanstående utbildningserbjudande som verksamhetsförlagd utbildning. Vi kommer då att genomföra utbildningen med samma innehåll hos er i den lokal som ni tillhandahåller. Datum för de obligatoriska träffarna kommer vi överens om med den enskilda verksamheten.

Pris 25 000 kronor/obligatorisk träff med upp till 10 deltagare (kostnad för resa och ev logi för föreläsare tillkommer)