Nätverksträff jurister - FULLBOKAD

Att nätverka är att omvärldsbevaka

IfA delar ovanstående syn på nätverk och ser denna träff för jurister och sakkunniga inom juridik inom området personlig assistans som särskilt viktig. Många assistansberättigade möts idag av lagar och förordningar som inte ändrats en gång utan otaliga och som därtill tolkats av såväl domstolar som myndigheter på sätt som gjort att LSS inte är att känna igen.

Det är av stor vikt att de som arbetar med de juridiska frågorna nätverkar för att omvärldsbevaka och även tillsammans medverka för att stärka den enskilde assistansberättigades ställning i en tid av osäkerhet i lagstiftningen.

Frågor som ska lyftas kan komma från deltagarna men IfA kommer även att lyfta frågor som vi blir kontaktade kring och som behöver tydliggöras. Idag vet vi att det finns många frågetecken kring hur omprövningsstoppet verkligen fungerar, hur ser avslag och beviljande av fler timmar ut, kommuners krav på redovisning mm, hantering av förhöjt belopp/Försäkringskassans egna osäkerhet kring hur schablonersättningen är uppbyggd och naturligtvis de läckta uppgifterna från den stora LSS-utredningen.

Anmäl dig idag till denna viktiga nätverksträff. Vi kommer att vara på Sensus Möte klockan 13:00 - 16:00, Klara Södra kyrkogata 1, 111 52 Stockholm

Pris:2.500 kr inkl moms