Nätverksträff Jurister - vt 2023

 2023-03-15

Aktuella frågor inom juridik kopplad till personlig assistans

IfA och Sophie Karlsson inbjuder till nätverksträff för jurister och juridiskt sakkunniga inom den personliga assistansen. Under träffen lyfter vi aktuella juridiska frågeställningar och delar med oss av erfarenheter, för att stärka rättigheterna kring den personliga assistansen.

 

 

Övriga punkter:

Nya lagparagafer i LSS och Socialförsäkringsbalken 1 januari 2023

Återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning

Assistansanordnarens kontroll och insikt

Andra aktuella frågor

Vi möts digitalt varför du som vill delta måste ha tillgång till en dator, padda eller mobiltelefon som är kopplad till internet och försedd med mikrofon och helst kamera också.

 

Pris: 1.150 kr inkl moms

Datum: 15 mars 2023

Tid: 9.00 - 12.00

Plats: Digitalt. Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före nätverksträffen. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling. Mikrofon och helst kamera också.

Välkommen!

Anmälan