Nätverksträff Jurister

Inbjudan till Nätverksträff för jurister om

- Konsekvenser i samband med Coronapandemin

- Väsentligt ändrade förhållanden

- Personlig hygien som grundläggande behov

- övriga frågor av aktuell karaktär

IfA och Sophie Karlsson inbjuder till nätverksträff för jurister och juridiskt sakkunniga inom den personliga assistansen. Under träffen lyfter vi aktuella juridiska frågeställningar och delar med oss av erfarenheter, för att stärka rättigheterna kring den personliga assistansen. 

Denna gång möts vi digitalt via Teams varför du som vill delta måste ha tillgång till en dator, padda eller mobiltelefon som är kopplad till internet och försedd med mikrofon och helst kamera också.

Pris: 750 kr ink.moms

 

Preliminärt program

09:00 – 12:00     Inledning och presentation

                           Diskussion och erfarenhetsutbyte

                           Coronarelaterade frågeställningar

                           Försäkringskassans vägledning - väsentligt ändrade förhållanden

                           Tillfälligt utökat behov

                           Övriga frågor som nätverket vill lyfta

                            Nästa träff – önskemål?

                            Avslutning  

 

                            Välkommen!