IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Tillsammans påverkar vi politiker och tjänstemän så att självbestämmande, jämlikhet i levnadsvillkor liksom full delaktighet i samhället fortsätter att utvecklas i enlighet med LSS och de mänskliga rättigheterna.

Thomas Hammarberg inledde vårens Debattforum med att lyfta FNs konvention för personer med funktionsnedsättning och personlig assistans. Det var ett fantastiskt tal, missade du det så finns det här.

 

Vi arbetar för fullt med att sätta programmet inför höstens Rådsmöte och Debattforum. Vi har några programpunkter klara:

  • Ändringar gällande tillstånd och tillsyn 1 januari 2019 - IVO redogör
  • Översyn av yrket personlig assistent. Ansvarig utredare Lars Lööw kommer
  • Hur fungerar det nu ? Nyansökan och/eller omprövning - IfA klargör
  • 2 månader efter valet - Assistansen i det nya läget
  • Rätt, normer och tillämpning av LSS. Lennart Erlandsson, universitetslektor i juridik vid Kristianstad Högskola
  • Hur kan AI (Artificiell Intelligens) påverka den personliga assistansen?
  • Rättsäkerheten nära döden?

                             

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum           4.600 kr                                         7.700 kr

Endast Rådsmöte                        2.750 kr                                         4.650 kr

Endast Debattforum                     2.150 kr                                         3.900 kr

Medf.personlig ass.  2 dag            980 kr                                            980 kr

Konferensmiddag 22 nov               500 kr                                           500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

 

Utställare i konferensfoajén AiAi, KFO

 

 

Vi träffas på hotellet Courtyard by Mariott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA har reserverat ett antal rum tom 4 veckor före.  Klicka på följande länk för att reservera rum via Courtyard.

 Priset för enkelrum är 1825 kr/natt, dubbelrum 1975 kr/natt.   Om du vill boka HK-rum, ring bokningen: 08-4413140 och uppge IfA.