IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Tillsammans påverkar vi politiker och tjänstemän så att självbestämmande, jämlikhet i levnadsvillkor liksom full delaktighet i samhället fortsätter att utvecklas i enlighet med LSS och de mänskliga rättigheterna.

 

22 & 23 november 2018

Program  (pdf), klicka här

 

Delar av höstens program:

Ändringar gällande tillstånd och tillsyn 1 januari 2019

Johanna Mattsson, avdelningsutredare, IVO

Översyn av yrket personlig assistent

Ansvarig utredare Lars Lööw är utsedd som särskild utredare i direktivet. 

Rättsäkerheten nära döden?

- Vågar jag bli sjuk och uppsöka sjukhus? Panelsamtal med Johan Bratt, chefsläkare och kvalitetsansvarig Stockholms Läns Landsting, Anders Alexandersson, jurist Socialstyrelsen, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro och Sophie Karlsson, IfA

Aktuellt från Försäkringskassan

Birgitta Lindgren, områdeschef och Susanne Lövgren, partnerstrateg Försäkringskassan

Vad är kommunernas basansvar?

Ulrika Lifvakt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kring kommunens basansvar för den personliga assistansen.

2 månader efter valet – Assistansen i det nya läget

Debatt med inbjudna ledamöter från riksdagens Socialutskott

Hur fungerar det nu? Nyansökan och/eller omprövning – IfA Klargör

Lars Hagström, IfA-specialist

Fokus på LSS-utredningen

Mikael Klein, intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige och expert i LSS-utredningen

Rätt, normer och tillämpning av LSS

Lennart Erlandsson, universitetslektor i juridik, Kristianstad Högskola

                             

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum           4.600 kr                                         7.700 kr

Endast Rådsmöte                        2.750 kr                                         4.650 kr

Endast Debattforum                     2.150 kr                                         3.900 kr

Medf.personlig ass***.  2 dag         980 kr                                            980 kr

Konferensmiddag 22 nov               500 kr                                           500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

***Personliga assistentens kostnad är självkostnadspris för måltider exkl ev middag.

 

Utställare i konferensfoajén AiAi, KFO

IfA samarbetar i höst med administrationsverktyget Aiai så att deras Temadag ligger i direkt anslutning till IfAs Rådsmöte och Debattforum. . Länk till AiAis temadagar

 

Vi träffas på hotellet Courtyard by Mariott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA har reserverat ett antal rum tom 4 veckor före.  Klicka på följande länk för att reservera rum via Courtyard.

 Priset för enkelrum är 1825 kr/natt, dubbelrum 1975 kr/natt.   Om du vill boka HK-rum, ring bokningen: 08-4413140 och uppge IfA.