IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Tillsammans påverkar vi politiker och tjänstemän så att självbestämmande, jämlikhet i levnadsvillkor liksom full delaktighet i samhället fortsätter att utvecklas i enlighet med LSS och de mänskliga rättigheterna.

I början av maj 2019 kommer IfAs 50:e Rådsmöte och Debattforum att äga rum. Det är ett jubileumstillfälle då vi även kan visa vår styrka och beslutsamhet att se till att LSS och personlig assistans kvarstår som ett verktyg för att säkerställa möjligheten att leva som andra med full delaktighet i samhället.

Arbetet med programmet för dagarna har redan påbörjats. Har du någon punkt som du tycker är särskilt viktig att den kommer med får du gärna höra av dig till IfAs kansli.

Vill du säkra dig en plats går det bra att göra din anmälan redan nu till 2018 års pris, se nedan

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum        4.600 kr                                         7.700 kr

Endast Rådsmöte                      2.750 kr                                         4.650 kr

Endast Debattforum                  2.150 kr                                         3.900 kr

Medf.personlig ass.  2 dag           980 kr                                            980 kr

Konferensmiddag 22 nov            500 kr                                            500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

Vi träffas på hotellet Courtyard by Mariott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA  kommer att reservera ett antal rum tom 4 veckor före. Priser och länk för bokning kommer efter årsskiftet

Priset för enkelrum är x kr/natt, dubbelrum x kr/natt.   Om du vill boka HK-rum, ring bokningen: 08-4413140 och uppge IfA.