IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

Håll dig uppdaterad om vad som händer! Vårens viktiga konferens kring den personliga assistansens utveckling är ett måste för dig som vill ha koll på det senaste som gäller för den personliga assistansen.

Assistansberättigade, assistansanordnare och andra intresserade träffas under två dagar för att ta del av det senaste och själva vara med att påverka tillsammans med IfA.

 

Den här gången firar vi dessutom 50:e IfA Rådsmöte och Debattforum!

Vi har ett spännande program för dessa två dagar torsdag och fredag den 2-3 maj 2019!

Det är ett jubileumstillfälle då vi vill fira den personliga assistansen och dess möjligheter och tillsammans visa att vi står starka och beslutsamma för en positiv utveckling av den personliga assistansen. Full delaktighet och jämlikhet är vårt gemensamma mål. 

Alla är välkomna båda dagarna! IfA Rådsmöte riktar sig till assistansverksamheter och har därför mer fokus på frågor som berör anordnare. IfA Debattforum vänder sig  till alla assistansberättigade och har därför ett fokus på självbestämmandet och hur vi når målet med den personliga assistansen.

 

Preliminärt program - IfA Rådsmöte torsdagen den 2 maj 2019

Kl 9-15:30 (inskrivning mellan kl 9-9.30)

IfA AR-timmen Vi kör igång med aktuella frågor för assistansverksamheter

Glödande frågor,  svåra att hålla i - Assistansanordnare har viktiga frågor att tänka på när verksamheten ska leva upp till ställda krav. Synen på assistansberättigade - hur kan verksamheten påverka en positiv utveckling, glömmer verksamheten bort den assistansberättigades självbestämmande när fler och fler krav ställs? 

Omprövning av assistansersättning. Vems intressen väger tyngst? Therese Bäckman, universitetslektor i offentlig rätt med inriktning mot Socialrätt vid Göteborgs Universitet gästar Rådsmötet.

Nytt för denna gång är att du kommer att välja ett av två spår under Rådsmötet. Vi delar upp lokalen i två delar efter lunch.

Ange vilket spår som du vill gå på när du anmäler dig ( i kolumnen "Meddelande till IfA"). Om ni är flera från en verksamhet så kan vi rekommendera att ni delar upp er så ni får heltäckande information och kunskap. 

 

IfA Rådsmöte spår 1: Kvalitetsspåret

Vilka krav ställer vi på kvalitet? Mari Huupponen, Kommunal, Rikard Johansson, Vårdföretagarna, KFO och IfA delar med sig av vilka krav på kvalitet som ska uppfyllas

Kvalitetsnurran Om hur man arbetar med nya uppdrag på ett bra sätt och hur man följer upp att assistansen fungerar. Anna Barsk Holmbom från ABH Utbildning

Förväntningar, möjligheter, krav   Karin Lilje, inspektör, Arbetsmiljöverket

IfA Rådsmöte spår 2: Myndighetsspåret

Aktuellt från Försäkringskassan med Susanne Lövgren och Birgitta Lindgren

Skatteverket Pia Blank Thörnroos föreläser kring förmåner och godkända assistansomkostnader 

IVOs nya regler kring kompetens mm Uppfyller er assistansverksamhet de krav som ställs efter ändringen om ägare och ledningens kompetens?

 

Preliminärt program  - IfA Debattforum fredagen den 3 maj 2019

Kl 9-15 (inskrivning kl 9-9.30)

25 år till - Vägen framåt för assistansreformen - Politikerdebatt med inbjudna ledamöter från Socialutskottet 

Styr funktionsmaktsordningen mitt liv? Christine Bylund, doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå Universitet, talar om sitt forskningsarbete om personer med normbrytande funktionalitet och möjligheter och hinder längs levnadsbanan 

Back and furious! Anita Fink Knudsen är tillbaka! Efter några år bland annat som VD inom annan verksamhet är Anita tillbaka som senior associate på en advokatbyrå och redo att ta sig an kampen för den personliga assistansen. Hon ger oss sitt perspektiv på den personliga assistansens utveckling och vad som hon ser behövs framåt. 

Kavalkad 25 år! Både Assistansreformen och IfA firar 25 år! Detta uppmärksammar vi med en kavalkad av händelser som måste uppmärksammas och minnas!

 

Välkommen till ett par minnesvärda dagar!

 

 

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum        4.990 kr                                         7.990 kr

Endast Rådsmöte                      3.090 kr                                        4.990 kr

Endast Debattforum                  2.490 kr                                        4.190 kr

Medf.personlig ass.  2 dag        1.080 kr                                         1.080 kr

Jubileumsmiddag 2 maj             500 kr                                            500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

Vi träffas på hotellet Courtyard by Marriott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA har reserverat ett antal rum tom 4 veckor före.Klicka här för att boka logi

Priset för enkelrum är 1625 kr/natt, dubbelrum 1775 kr/natt.   Om du vill boka HK-rum, ring bokningen: 08-4413140 och uppge IfA.