IfA Rådsmöte och Debattforum (2 dagar)

IfA arbetar för att förbättra den personliga assistansen!

 

IfA Rådsmöte och Debattforum har alltsedan 1994 varit en konferens där den personliga assistansen belysts och debatterats från alla håll. Vi erbjuder omvärldsbevakning, nyheter och fortbildning för alla inom den personliga assistansen.

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer! Höstens viktiga konferens kring den personliga assistansens utveckling är ett måste för dig som vill ha koll på det senaste som gäller för den personliga assistansen.

Assistansberättigade, assistansanordnare och andra intresserade träffas under två dagar för att ta del av det senaste och själva vara med att påverka tillsammans med IfA.

Alla är välkomna att delta under en eller två dagar. IfA Rådsmöte riktar sig till assistansverksamheter och har därför mer fokus på frågor som berör anordnare. IfA Debattforum vänder sig  till alla assistansberättigade och har därför ett fokus på självbestämmandet och hur vi når målet med den personliga assistansen.

Det preliminära programmet för höstens Rådsmöte den 21 november är följande. 

09:00 - 09:30        Inskrivning Kaffe & smörgås

09:30 – 10:30        AR-timmen 

                                      Tillsyn av Arbetsmiljöverket

                                      IfA Partner – IfAs nya koncept för nätverk för professionell personlig assistans

                                      IfA AR HR –  tips på hur ett nätverk kan stärka verksamheten.

10:30 – 10:45      Kaffepaus

10:45 – 11:15       Nyheter och Information från IVO

                            Johanna Mattsson, enhetschef på IVO berättar om det senaste från IVO

11:20 – 12:00     Hälso-och sjukvårdsinsatser i personlig assistans – mer än bara en bedömning

                           Anneli Carlsson och Emelie Antonsson från Kooperativet Olja delar med sig av sitt arbete i frågan

12:00 – 13:00      Lunch

 

13:00 – 13:40    Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

                             Fredrik Cullberg Jansson, forskare på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), redogör för ISFs  projekt som avrapporteras i slutet av 2019

13:45 – 14:30      SBU om Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för utredning och insatser

                             Projektledare Susanna Larsson Tholén presenterar SBUs arbete kopplat till område funktionstillstånd och funktionshinder

14:30 – 15:00      Kaffepaus

15:00 – 16.00      Datainspektionen om viktiga saker att tänka på för assistansanordnare

                             Stina Almström från Datainspektionen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Det preliminära programmet för höstens Debattforum den 22 november är följande:

09:00 - 09:30      Inskrivning – Kaffe & smörgås

09:30                    IfA Debattforum öppnas av ordförande Vilhelm Ekensteen

09:30 – 10:00      Inledning till debatten: Rapport om Försäkringskassans bedömningar

                              Ann-Sofie Bergman, Docent/lektor Uppsala universitet

10.00 – 10:30      Politikerdebatt med ledamöter från riksdagens socialutskott

10:30 – 10:45       Kaffepaus

10:45 – 11:05       Inledning till debatten: Rapport om det ekonomiska läget för assistansverksamheter

                              Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning & Rådgivning

11:05 – 11:45        DEBATTEN fortsätter

11:45 – 13:00        Lunch

13:00 – 13:50       Försäkringskassan om den nya lagstiftningen

                              Marie Axelsson informerar om den nya lagstiftningen med andning som grundläggande behov.

14:00 – 14:50       Arbetstillstånd till salu? –  Migrationsverket om vad som gäller

                              Erik Holmgren, enhetschef för arbetstillståndsenheten i Stockholm på Migrationsverket, berättar om reglerna för arbetskraftsinvandring och ger exempel på hur reglerna missbrukas

14:50 – 15:00       Avslutning

 

Höstens Rådsmöte och Debattforum är ett måste!

 

Träffa även våra utställare som finns på plats under dagarna; AiAi, Dokapp

Välkommen till ett par minnesvärda dagar!

 

 

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum        4.990 kr                                         7.990 kr

Endast Rådsmöte                      3.090 kr                                        4.990 kr

Endast Debattforum                  2.490 kr                                        4.190 kr

Medf.personlig ass.  2 dag        1.080 kr                                         1.080 kr

Middag 21 nov                              500 kr                                            500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

Vi träffas på hotellet Courtyard by Marriott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA har reserverat ett antal rum och du kan boka via denna länk

Om du vill komma i kontakt med hotellet ang login, ring under kontorstid (mån-fr 9-17)  tel  08-4413140