IfA Rådsmöte (1 dag)

IfA arbetar för att förbättra den personliga assistansen!

 

IfA Rådsmöte och Debattforum har alltsedan 1994 varit en konferens där den personliga assistansen belysts och debatterats från alla håll. Vi erbjuder omvärldsbevakning, nyheter och fortbildning för alla inom den personliga assistansen.

 

Håll dig uppdaterad om vad som händer! Höstens viktiga konferens kring den personliga assistansens utveckling är ett måste för dig som vill ha koll på det senaste som gäller för den personliga assistansen.

Assistansberättigade, assistansanordnare och andra intresserade träffas under två dagar för att ta del av det senaste och själva vara med att påverka tillsammans med IfA.

Alla är välkomna att delta under en eller två dagar. IfA Rådsmöte riktar sig till assistansverksamheter och har därför mer fokus på frågor som berör anordnare. IfA Debattforum vänder sig  till alla assistansberättigade och har därför ett fokus på självbestämmandet och hur vi når målet med den personliga assistansen.

Det preliminära programmet för höstens Rådsmöte den 21 november är följande. 

09:00 - 09:30        Inskrivning Kaffe & smörgås

09:30 – 10:30        AR-timmen

                                      Tillsyn av Arbetsmiljöverket

                                      IfA Partner – IfAs nya koncept för nätverk för professionell personlig assistans

                                      IfA AR HR – tips på hur ett nätverk kan stärka verksamheten

10:30 – 10:45      Kaffepaus

10:45 – 11:15       Nyheter och Information från IVO

                            Johanna Mattsson, enhetschef på IVO  berättar om det senaste från IVO

11:20 – 12:00      Hälso-och sjukvårdsinsatser i personlig assistans – mer än bara en bedömning

                            Anneli Carlsson och Emelie Antonsson från Kooperativet Olja delar med sig av sitt arbete i frågan

12:00 – 13:00      Lunch

13:00 – 13:40      Kontrollnivåer och normbildning inom socialförsäkringen

                             Fredrik Cullberg Jansson, forskare på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), redogör för ISFs projekt som avrapporteras i slutet av 2019

13:45 – 14:30      SBU om Funktionstillstånd och funktionshinder – kunskapsläget för utredning och insatser

                             Projektledare Susanna Larsson Tholén presenterar SBUs arbete kopplat till den personliga assistansen

14:30 – 15:00      Kaffepaus

15:00 – 16.00      Datainspektionen om viktiga saker att tänka på för assistansanordnare

                             Stina Almström från Datainspektionen

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Träffa även våra utställare som finns på plats under dagarna; AiAi, Dokapp

Se gärna även information om IfA Debattforum

Välkommen till en viktig dag!

 

 

Pris inkl moms                 Medlemmar* &  AR**                            Övriga

Rådsmöte & Debattforum        4.990 kr                                         7.990 kr

Endast Rådsmöte                       3.090 kr                                              4.990 kr

Endast Debattforum                  2.490 kr                                        4.190 kr

Medf.personlig ass.  2 dag        1.080 kr                                         1.080 kr

Middag 21 nov                              500 kr                                            500 kr

*= Assistansberättigade medlemmar

**AR=IfA-godkända/löftesverksamheter

Vi träffas på hotellet Courtyard by Marriott på Kungsholmen, Stockholm

Logi

Du bokar och betalar själv din logi. IfA har reserverat ett antal rum och du kan boka via denna länk